Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2013

bankier
14:57
Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy bo to grzech Bóg dał nam Paryż, Wenecję (...) dał nam poziomki zamglone świty za oknem kawiarni sklepy dał nam Tomasza Manna oraz Prousta a także wrzosowiska Irlandii (...) na pewno nie w tym celu żebym siedział przez osiem godzin dziennie w pracy jak jakiś chuj
— Andrzej Kotański
Reposted fromVillentretenmerth Villentretenmerth

August 19 2013

bankier
20:24

August 16 2013

bankier
17:56
8936 5595 500
Reposted byalittlebitnervouslovagesiostratonietak

August 13 2013

bankier
20:53
4991 1e60
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viafemme femme

August 11 2013

bankier
00:11
0575 3cd4
Reposted fromszabatowa szabatowa viasavor savor

August 05 2013

bankier
22:38
Pachniesz inteligencją, a to najbardziej pociągający zapach na świecie
Reposted fromxalchemic xalchemic viasavor savor

August 04 2013

bankier
21:53
Gdyby nie to, że byłam zajęta przeżywaniem swojej ew. ciąży i ew. małżeństwa...
to poszłabym dzisiaj do spowiedzi.
— A.S.

July 31 2013

bankier
07:26
4759 8cc6
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaoll oll

July 21 2013

bankier
22:19
bankier
09:07
9453 cb71 500
Reposted bytheotherjameskarllajointskurwysynrainbow2233diviratmaniwloszkanirvana27666nastiezglupiasuka

July 20 2013

bankier
22:22
Jesteś dziewczyną z która można być szczęśliwym na całe życie a nie jedną noc.
— usłyszane od pewnego pana/ samozatrucie
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasavor savor

July 15 2013

bankier
12:53
Reposted fromoski oski

July 10 2013

bankier
15:51

June 30 2013

bankier
14:09
4665 051f 500
Reposted fromocks ocks

June 29 2013

bankier
23:18
"Pijąc alkohol, trzeba znać swoją miarę" – powiedział mi kiedyś Franciszek Starowieyski. Zapytałem go dlaczego. "Bo można wypić za mało". I żyjąc, trzeba znać swoją miarę, bo można żyć za mało.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatenderly tenderly
bankier
23:14
3704 36c6
précisément.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viatenderly tenderly

June 28 2013

bankier
10:53
9040 5985
Reposted byfromthepastmalina13imperiumromanum

June 25 2013

bankier
21:03
bankier
13:30
4204 a33a
Reposted fromarizonadream arizonadream viasteffs steffs

June 22 2013

bankier
18:01
5990 2443 500
so good so right
Reposted fromt-tk t-tk viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl